pexels-alberta-studios-16535485

Leadership Quotes: from the Netherlands

Editor

“De ontwikkelingsruimte van een organisatie/land wordt bepaald door het bewustzijnsveld van haar leiders, de groeisnelheid door de toewijding van haar medewerkers.”

“The growth potential (in terms of quality rather than quantity) of a country or organization is determined by the level of consciousness of its leaders and the growth rate by the dedication of its civilians/employees.”

“De leider die opereert vanuit een integraal perspectief, verbindt zich niet alleen met de belangen van de eigen organisatie, maar tevens met die van de samenleving. Hij overstijgt de grenzen van de organisatie en opent zich voor een nieuwe wereld aan perspectieven en mogelijkheden. Hij heeft impact vanuit innerlijke verbondenheid en authentieke kracht. Hij is het type leider waar de hedendaagse samenleving behoefte aan heeft. Zijn blik is gericht op het geheel, hij heeft kennis van hetgeen er speelt, gevoel voor de onderliggende dynamiek en staat open voor onconventionele, nieuwe antwoorden.”

“The emergent leader operates from an integral perspective. He is not only in touch with the interest of his own organisation, but also with that of society at large. He transcends the boundaries of the organisation and is open to a new world of perspectives and opportunities. His impact shows from an inner connectedness and truly authentic force. He is the type of leader that our contemporary society calls for. His vision is directed towards the whole, he has knowledge for that what is, is sensitive towards the underlying dynamics and is open to unconventional and new answers.”

>Paul Zuiker, co-author of the book Nederland op Doorbreken
and founder of Emergent, Organization for Societal Development

“Leadership is about letting people become the person they truly are.”

> Wessel Ganzevoort, Professor of Organizational Dynamics
and Innovation at the University of Amsterdam

“Gegeven de nieuwe realiteiten zijn onze oude oriëntaties niet toereikend meer. We hebben nieuwe zienswijzen nodig om effectiever in het belang van het geheel te kunnen werken. We zijn toe aan een nieuwe grote stap, zo niet sprong in de ontwikkeling van de maatschappij. We kunnen doen of er niet veel aan de hand is en ons hoofd beneden het maaiveld houden. We kunnen er ook voor kiezen, zoals we eerder in de geschiedenis hebben gedaan, in de voorhoede van een nieuwe tijd te staan.”

“Given the new realities our old ways no longer seem valid. We need new vision and direction in order to effectively serve the interest of the whole. We are ready for a new gigantic step—if not a leap—forward in the development of our society. We can act like nothing much is going on and subsequently keep our heads below ground level. On the other hand, we also have the option, like we have done previously throughout history, to be at the forefront of a new age.”

> Herman Wijffels, Executive, The World Bank